Idź do

Podstawowe zasady udostępniania i korzystania z zasobów przyrodniczych Parku Narodowego Gór Stołowych

Odwiedzając Park Narodowy Gór Stołowych pamiętaj o  zasadach obowiązujących na jego terenie.
 • Nie pal ognisk z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez Dyrektora PNGS
 • Nie pal wyrobów tytoniowych z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez Dyrektora PNGS
 • Nie zbieraj roślin i grzybów oraz ich części z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez Dyrektora PNGS
 • Nie płosz, nie chwytaj oraz nie zabijaj dziko występujących zwierząt
 • Nie schodź z wyznaczonych szlaków
 • Nie wspinaj się na skały z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez Dyrektora PNGS
 • Nie biwakuj
 • Nie zakłócaj ciszy
 • Nie zaśmiecaj terenu Parku
 • Nie używaj dronów – na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków, załącznik nr 6, rozdział 4 pkt. 4.1 ppkt. 9 oraz załącznik nr 6a, rozdział 4 pkt. 4.1 ppkt. 8, wykonywanie lotów statkami powietrznymi (dronami) w przestrzeni powietrznej znajdującej się bezpośrednio nad obszarem PNGS, w strefie EPR 026, może odbywać się wyłącznie za zgodą i na warunkach określonych przez Dyrektora Parku Narodowego Gór Stołowych.
 • Wędrować z psem można jedynie w miejscach wyznaczonych przez Dyrektora PNGS. Uwaga! Zakaz wejścia z psami na trasy turystyczne Błędne Skały i Szczeliniec Wielki.
 • Grupy zorganizowane mogą poruszać się po terenie PNGS wyłącznie pod kierownictwem uprawnionego przewodnika górskiego sudeckiego