Idź do

Zadania wspierane finansowo ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu

Działalność Parku Narodowego Gór Stołowych wspiera finansowo Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
WFOŚiGW we Wrocławiu współfinansował m.in. następujące zadania: