Idź do

Zadania wspierane finansowo ze środków NFOŚiGW w Warszawie

Działalność Parku Narodowego Gór Stołowych wspiera finansowo Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
NFOŚiGW współfinansował m.in. następujące zadania: