Idź do

Zadania wspierane finansowo ze środków Funduszu Leśnego Lasów Państwowych

Działalność Parku Narodowego Gór Stołowych wspierana jest finansowo ze środków Funduszu Leśnego Lasów Państowowych

Zadania dofinansowane ze środków Funduszu Leśnego Lasów Państwowych w 2023r.

Umowa nr MZ.0290.1.13.2023

Działania  związane z gospodarką leśną

1.

Pielęgnowanie upraw

2.

Odnowienia pod osłoną drzewostanu, odnowienia luk oraz poprawki 

3.

Wykładanie pułapek klasycznych 

4.

Prowadzenie cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych 

5.

Czyszczenia wczesne

6.

Czyszczenia późne

7.

Wykładanie pułapek feromonowych

Inne działania

8.

Odbiór odpadów stałych obszaru PNGS

9.

Montaż kładek na szlakach turystycznych

10.

Utrzymanie szlaków oraz sprzątanie i wywóz nieczystości stałych do miejsca tymczasowego składowania przy parkingu "Polana YMCA" na terenie PNGS.

11.

Znakowanie szlaków turystycznych na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych

12.

Zainstalowanie i obsługa kabin sanitarnych

13.

Wymiana barierek punkt widokowy Pielgrzym

14.

Utrzymanie czystości w budynku socjalno-biurowym i na trasach turystycznych Błędne Skały oraz Szczeliniec Wielki

15.

Impregnacja infrastruktury drewnianej na całym obszarze Parku Narodowego „Gór Stołowych”

Badania naukowe

16.

Rozpoznanie i ocena aktualnego stanu siedlisk przyrodniczych w otoczeniu źródlisk leśnych na terenie Parku Narodowego „Gór Stołowych”

 

Zadania dofinansowane ze środków Funduszu Leśnego Lasów Państwowych w 2022r.

Umowa nr EZ.0290.1.12.2022
Działania związane z gospodarką leśną
1.
Odnowienia pod osłoną drzewostanu, odnowienia luk oraz poprawki
2.
Składanie gałęzi
3.
Pielęgnowanie upraw
4.
Czyszczenia wczesne
5.
Czyszczenia późne
6.
Prace szkółkarskie
7.
Wykładanie pułapek klasycznych
8.
Wykładanie pułapek feromonowych
9.
Naprawa bieżąca ogrodzeń
10.
Demontaż ogrodzeń
11.
Tymczasowy demontaż ogrodzeń
12.
Remont kapitalny ogrodzeń
13.
Jesienne poszukiwania larw owadów
14.
Zabezpieczanie upraw osłonami siatkowymi indywidualnymi
15.
Grodzenie upraw
16.
Ochrona biogrup
17.
Prowadzenie cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych
Inne działania związane z gospodarką leśną
18.
Wykonanie dwóch ławostołów na szczycie Szczelińca Wielkiego
19.
Wykonanie i montaż opisu panoram na punktach widokowych
20.
Wykonanie i montaż słupów na szlakowskazy
21.
Wykonanie drewnianych szlakowskazów i montaż w terenie
22.
Montaż kładek na szlakach turystycznych
23.
Wymiana płotu metalowego
24.
Stworzenie ścieżki edukacyjnej z zakresu ochrony lasu oraz ochrony przyrody
25.
Wymiana barierek drewnianych na szlaku zielonym relacji Błędne Skały - Bukowina
26.
Znakowanie szlaków turystycznych na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych
27.
Zainstalowanie i obsługa kabin sanitarnych
28.
Utrzymanie czystości w budynku socjalno-biurowym i na trasach turystycznych Błędne Skały oraz Szczeliniec Wielki
29.
Bieżące i interwencyjne prace na szlakach turystycznych i ścieżkach przyrodniczych
30.
Odbiór odpadów stałych obszaru PNGS
31.
Zimowe utrzymanie pasa drogowego pozostającego w zarządzie Parku Narodowego Gór Stołowych
32.
Utrzymanie szlaków oraz sprzątanie i wywóz nieczystości stałych do miejsca tymczasowego składowania przy parkingu "Polana YMCA" na terenie PNGS.
33.
Uzupełnienie Systemu Monitoringu ruchu turystycznego (SMRT) w Parku Narodowego Gór Stołowych
Badania naukowe
34.
Ewolucja ekosystemu torfowiskowego w obszarze Wielkiego Torfowiska Batorowskiego w Parku Narodowym Gór Stołowych

 

Zadania dofinansowane ze środków Funduszu Leśnego Lasów Państwowych w 2021r.

Umowa nr EZ.0290.1.13.2021
Działania związane z gospodarką leśną
1
Odnowienia na powierzchni otwartej, odnowienia pod osłoną drzewostanu, odnowienia luk oraz poprawki
2
Pielęgnowanie upraw
3
Czyszczenia późne
4
Prace szkółkarskie
5
Wykładanie pułapek klasycznych
6
Demontaż ogrodzeń
7
Zabezpieczanie upraw osłonami siatkowymi indywidualnymi
8
Składanie gałęzi
9
Czyszczenia wczesne
10
Naprawa bieżąca ogrodzeń
11
Zabezpieczanie upraw repelentem
12
Prowadzenie cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych
13
Jesienne poszukiwania larw owadów
14
Tymczasowy demontaż ogrodzeń
15
Remont kapitalny ogrodzeń
16
Przebudowa drzewostanów częściowo niezgodnych z celami gospodarki leśnej drogą cięć przekształceniowych
Inne działania związane z gospodarką leśną
17
Odbiór odpadów stałych obszaru PNGS
18
Montaż kładek na szlakach turystycznych
19
Zakup 20 fotopułapek pozwalających kontrolować obszar PNGS
20
Zainstalowanie i obsługa kabin sanitarnych
21
Bieżące i interwencyjne prace na szlakach turystycznych i ścieżkach przyrodniczych
22
Oznakowanie granic obszarów ochrony ścisłej na terenie PNGS
23
Utrzymanie szlaków oraz sprzątanie i wywóz nieczystości stałych do miejsca tymczasowego składowania przy parkingu "Polana YMCA" na terenie PNGS
Badania naukowe
24
Badania geofizyczne wybranych obszarów podmokłych i torfowisk w PNGS
25
Rozpoznanie i ocena aktualnego stanu siedlisk przyrodniczych w otoczeniu Kudowskiego Potoku i jego głównych dopływów

Zadania dofinansowane ze środków Funduszu Leśnego Lasów Państwowych w 2020r.

Umowa nr EZ.0290.1.14.2020
Działania związane z gospodarką leśną
1
Jesienne poszukiwania larw owadów
2
Prowadzenie cięć pielegnacyjnych i sanitarnych
3
Wykładanie pułapek klasycznych
4
Naprawa bieżąca ogrodzeń
5
Remont kapitalny ogrodzeń
6
Prace szkółkarskie.
7
Odnowienia na powierzchni otwartej,odnowienia pod osłoną drzewostanu, odnowienia luk oraz poprawki
8
Przebudowa drzewostanów częściowo niezgodnych z celami gospodarki leśnej drogą cięć przekształceniowych
9
Zabezpieczanie upraw osłonami siatkowymi indywidualnymi
10
Zabezpieczanie upraw repelentem
11
Wykładanie pułapek feromonowych
12
Pielęgnowanie upraw
13
Czyszczenia wczesne
14
Demontaż ogrodzeń
15
Tymczasowy demontaż ogrodzeń
16
Składanie gałęzi
Inne działania związane z gospodarką leśną
17
Wymiana podestów drewnianych na trasie turystycznej Szczelińca Wielkiego
18
Wymiana ogrodzenia w rejonie Górnego Parkingu przy Błędnych Skałach i wyznaczenie szlaku
19
Wymiana ławostołów na trasie zejściowej ze Szczelińca Wielkiego
20
Budowa infrastruktury turystyczno-edukacyjnej w rejonie Skalnych Grzybów
Badania naukowe
21
Ocena udziału genów sosny błotnej (Pinus uliginosa) w populacjach sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris) na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych
22
Efektywność działań ochronnych w kontekście przebudowy i renaturyzacji drzewostanów na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych

Zadania dofinansowane ze środków Funduszu Leśnego Lasów Państwowych w 2019r.

Umowa nr EZ.0290.1.13.2019
Działania związane z gospodarką leśną
1
Wykładanie pułapek klasycznych
2
Wykładanie pułapek feromonowych
3
Grodzenie upraw
4
Naprawa bieżąca ogrodzeń
5
Demontaż ogrodzeń
6
Tymczasowy demontaż ogrodzeń
7
Zabezpieczanie upraw repelentem
8
Jesienne poszukiwania larw owadów
9
Prace szkółkarskie.
10
Odnowienia na powierzchni otwartej,odnowienia pod osłoną drzewostanu, odnowienia luk oraz poprawki
11
Pielęgnowanie upraw
12
Czyszczenia wczesne
13
Czyszczenia późne
14
Składanie gałęzi
15
Przebudowa drzewostanów częściowo niezgodnych z celami gospodarki leśnej drogą cięć przekształceniowych
16
Prowadzenie cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych
Inne działania związane z gospodarka leśną
17
Wykonanie tablic informacyjnych
18
Montaż stanowisk z tablicami informacyjno-edukacyjnymi dla wspinaczy
19
Remont barierek metalowych na trasie turystycznej Szczelińca Wielkiego
20
Wymiana płotów drewnianych na barierki metalowe na trasie turystycznej Szczelińca Wielkiego
21
Konserwacja barierek metalowych zejścia Szczelińca Wielkiego
22
Budowa wiat turystycznych
23
Wymiana - wykonanie stelaży pod tablice informacyjne
24
Budowa wiaty ogniskowej w rejonie parkingu "Kształtna Łąka"
25
Wymiana ławostołów w rejonie parkingu "Kształtna Łąka"
26
Wymiana ogrodzenia w rejonie parkingu "Kształtna Łąka"
27
Wymiana bramy przed schodami wejściowymi na Szczeliniec Wielki
28
Wymiana bramy przed wejściem do Błędnych Skał
Badania naukowe
29
Ocena zdrowotności sosny błotnej
na Wielkim Torfowisku Batorowskim
w Parku Narodowym Gór Stołowych
30
Nietoperze Parku Narodowego Gór Stołowych. Etap II
31
Analiza mineralogiczna skał systemu kredowego z terenu Parku Narodowego Gór Stołowych w celu określenia obszarów alimentacyjnych oraz potencjalnych kierunków transportu osadu. Etap I
32
System Monitoringu ruchu turystycznego (SMRT) etap IV

 

Zadania dofinansowane ze środków Funduszu Leśnego Lasów Państwowych w 2018r.

Umowa Nr EZ.0290.1.21.2018
1
Monitoringowy system obserwacji ruchu turystycznego
2
Nietoperze Parku Narodowego Gór Stołowych. Etap I
3
Monitoring wpływu stanu hydrologicznego Czerwonej Wody na zmiany w biomasie drzew i drzewostanów - etap 2
4
Monitoring wpływu stanu hydrologicznego Kudowskiego Potoku na zmiany w biomasie drzew i drzewostanów
5
Ssaki drapieżne Parku Narodowego Gór Stołowych

Umowa Nr EZ.0290.1.22.2018
1
Wykładanie pułapek klasycznych
2
Wykładanie pułapek feromonowych
3
Grodzenie upraw
4
Naprawa ogrodzeń
5
Ochrona biogrup
6
Demontaż ogrodzeń
7
Tymczasowy demontaż ogrodzeń
8
Zabezpieczanie sadzonek repelentem
9
Jesienne poszukiwania larw owadów
10
Odnowienia pod osłoną drzewostanu i odnowienia luk
11
Poprawki i uzupełnienia
12
Pielęgnowanie upraw
13
Czyszczenia wczesne
14
Czyszczenia późne
15
Składanie gałęzi
16
Zakup sadzonek
17
Przebudowa drzewostanów
18
Cięcia sanitarne
19
Naprawa ogrodzeń (pełna)

Umowa Nr EZ.0290.1.23.2018
1
Wykonanie tablic informacyjnych
2
Montaż stanowisk z tablicami informacyjno-edukacyjnymi dla wspinaczy
3
Remont barierek metalowych na trasie turystycznej Szczelińca Wilekiego
4
Wykonanie bramek przejściowych metalowych (zdejmowanych) na trasie turystycznej Szczelińca Wielkiego
5
Wymiana płotów drewnianych na barierki metalowe na trasie turystycznej Szczelińca Wielkiego
6
Wykonanie barierek metalowych na trasie turystycznej Szczelińca Wielkiego
7
Konserwacja schodów i barierek metalowych zejścia Szczelińca Wielkiego
8
Remont barierek w labiryncie Błędne Skały
9
Wykonanie płotów drewnianych w labiryncie Błędne Skały
10
Budowa wiat turystycznych
11
Remont i wykonanie stelaży pod tablice informacyjne
12
Budowa wiaty ogniskowej w rejonie parkingu "Kształtna Łąka"
13
Wykonanie i montaż pojemników na odpady segregowane
14
Wymiana ławostołów w rejonie parkingu "Kształtna Łąka"
15
Wymiana ogrodzenia w rejonie parkingu "Kształtna Łąka"
16
Wymiana bramy przed schodami wejściowymi na Szczeliniec Wielki
17
Wymiana kładek na szlaku turystycznym w rejonie Białych Skał
18
Zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych dla turystów na trasie turystycznej Szczeliniec Wielki
19
Remont mostku na czerwonym szlaku z Błędnych Skał do Karłowa
20
Wymiana bramy przed wejściem do Błędnych Skał

 

Zadania dofinansowane ze środków Funduszu Leśnego Lasów Państwowych w 2017r.

Lp.
Nr Umowy EZ.0290.1.23.2017
1
Inwentaryzacja przyrodnicza północno-zachodnich ścian Szczelińca Wielkiego:
- rozpoznanie i oznaczenie flory skalnej
- rozpoznanie i oznaczenie fauny skalnej
- numeryczny model 3D
2
Monitoringowy system obserwacji ruchu turystycznego i badanie preferencji krajobrazowych - etap II
3
Rozpoznanie i ocena aktualnego stanu siedlisk przyrodniczych w otoczeniu rzeki Czerwona Woda
4
Monitoring wpływu renaturyzacji i stanu hydrologicznego na zmiany w biomasie drzew i drzewostanów
Lp.
Nr Umowy EZ.0290.1.24.2017
1
Zachowanie właściwego stanu zdrowotnego drzewostanów, poprzez: prowadzenie czynności w zakresie ochrony lasu, w szczególności wykonywanie monitoringu zagrożenia drzewostanów przez wykładanie pułapek klasycznych, feromonowych na kornika drukarza (Ips typographus) i gatunki towarzyszące, m.in.kornika drukarczyka (Ips amitinus), rytownika pospolitego (Pityogenes chalcographus), czterooczaka świerkowca.
2
Zabezpieczanie drzewostanów przed uszkodzeniami powodowanymi przez zwierzęta roślinożerne, poprzez: zabezpieczanie młodego pokolenia drzew poprzez grodzenie upraw siatką leśną.
3
Zabezpieczanie drzewostanów przed nadmiernym uszkodzeniami powodowanymi przez zwierzęta roślinożerne, porzez:
- demontaż starych ogrodzeń.
- naprawy bieżące istniejących ogrodzeń.
- naprawy bieżące, remonty oraz czasowy demontaż istniejących ogrodzeń.
- zabezpieczanie młodego pokolenia drzew – smarowanie drzew środkiem odstraszającym.
- zabezpieczanie młodego pokolenia drzew poprzez grodzenie upraw siatką leśną.
4
Zachowanie właściwego stanu zdrowotnego drzewostanów, poprzez prowadzenie czynności w zakresie ochrony lasu, w szczególności wykonywanie monitoringu zagrożenia drzewostanów przez jesienne poszukiwania larw owadów z rodzaju zasnuja (Cephalcia spp.)
5
Prowadzenie zabiegów pielęgnacyjno-hodowlanych w drzewostanach objętych programem przebudowy i renaturalizacji, po uwzględnieniu odnowień naturalnych, polegających na:
- przygotowaniu powierzchni do odnowienia drzewostanu, odnawianie drzewostanu poprzez sadzenie drzew pod osłoną , w lukach, na gniazdach oraz w ramach poprawek i uzupełnień oraz poprzez siew.
- wykaszaniu roślinności zielnej w odnowieniach.
6
Regulowanie składu gatunkowego drzewostanów z uwzględnieniem fazy rozwojowej drzewostanu, typu siedliska oraz typu zbiorowiska roślinnego i możliwych wariantów składu gatunkowego:
- czyszczenia wczesne, czyszczenia późne.
- prowadzenie zabiegów pielęgnacyjno-hodowlanych w drzewostanach objętych programem przebudowy i renaturalizacji, po uwzględnieniu odnowień naturalnych. Cięcia w I, II, III, IV, V i starszej klasie wieku.
7
Opóźnienie rozpadu monokultur świerkowych (Picea abies) przez cięcia sanitarne- usuwanie powalonych, złamanych oraz zasiedlonych przez owady drzew z pozostawieniem części drzew niezagrażających zdrowotności drzewostanów.
8
Ograniczanie niekontrolowanej penetracji obszaru PNGS - opracowanie plakatów dotyczących wspinaczki skałkowej.
9
Budowa, remonty i utrzymanie szlaków i urządzeń turystycznych: remont lub wymiana tablic edukacyjnych i informacyjnych przy szlakach oraz miejscach odpoczynku - wykonanie i montaż tablic informacyjno-edukacyjnych dla wspinaczy.
10
Bieżące remonty wyposażenia tras turystycznych na Szczelińcu Wielkim i w Błędnych Skałach:
- remont mostków drewnianych na trasie turystycznej Szczeliniec Wielki.
- remont barierek w labiryncie Błędne Skały.
- remont podestów w labiryncie Błędne Skały.
- wykonanie stopni drewnianych w labiryncie Błędne Skały.
- wykonanie płotów drewnianych w labiryncie Błędne Skały.
11
Utrzymanie dróg we właściwym, stanie technicznym (remonty i modernizacje).
12
Wykup nieruchomości gruntowych.

 

Zadania dofinansowane ze środków Funduszu Leśnego Lasów Państwowych w 2016r.

Czynna ochrona ekosystemów leśnych i restytucja jodły pospolitej w Parku Narodowym Gór Stołowych

Lp.

Nazwa grupy działań wniosku
Nazwa działania

Opis działania

Koszt działania

1

Działania ochronne
Zabezpieczanie drzewostanów przed nadmiernym uszkodzeniami powodowanymi przez zwierzęta roślinożerne, przez demontaż starych ogrodzeń
Nazwa działania: Demontaż starych ogrodzeń.
Zadanie obejmuje rozbiórkę 2754 mb ( 344,26 godzin) ogrodzeń o łącznej powierzchni 5,44 ha, które spełnilły już swoją rolę jako ochrona przed zgryzaniem.
Lokalizacja 13-00-1-01-37-m-00, 13-00-1-01-40-c-00; 13-00-1-01-52-h-00; 13-00-1-03-114-b-00
5948,82

2

Działania ochronne
Zabezpieczanie drzewostanów przed nadmiernym uszkodzeniami powodowanymi przez zwierzęta roślinożerne, przez zabezpieczanie młodego pokolenia
drzew poprzez grodzenie upraw
siatką leśną
W wyniku działania antropogenicznego oraz niesprzyjających warunków środowiska w XIX i XX wieku drastycznie spadł udział jodły pospolitej w lasach Parku - w roku 1998 wynosił 0,1 %(a powinien około 20%) co uniemożliwiło jej naturalne odnowienie i odbudowę zasobów. Obecnie, w wyniku działań Parku udział jodły w lasach Parku systematycznie się zwiększa, choć są to na razie głównie osobniki w wieku do 15 lat, wymagające intensywnej ochrony przed presją zwierząt roślinożernych. Działanie to realizowane jest poprzez:
- wykonanie 700 mb nowych ogrodzeń w tym zakup siatki leśnej AS 200/25/15 Medium.

Lokalizacja nowych ogrodzeń - 13-00-01-01-1-d-00, 13-00-01-01-28-a-00, 13-00-01-03-87-s-00
13506,48

3

Działania ochronne
Zabezpieczanie drzewostanów przed nadmiernym uszkodzeniami powodowanymi przez zwierzęta roślinożerne,poprzez naprawy bieżące istniejących
ogrodzeń
Grodzenie jest jedną z metod najlepiej zabezpieczającą uprawy, z cennymi gatunkami drzew, przed zniszczeniem przez zwierzęta roślinożerne. Dla spełnienia swojego zadania wymaga jednak ciągłej pracy w postaci konserwacji i naprawy ogrodzeń.
Ilość godzin wynika z mb planowanych do wykonania w 2016 r. Zaplanowano wykonanie prac napraw bieżących istniejących ogrodzeń w ilości 4150 mb, jest to jednak ilość szacunkowa, która w trakcie roku może ulec zmianie in plus lub in minus.
30119,04

4

Działania ochronne
Zachowanie właściwego stanu zdrowotnego drzewostanów, poprzez przeprowadzenie czynności w zakresie ochrony lasu, w szczególności wykonywanie monitoringu zagrożenia drzewostanów przez wykładanie pułapek klasycznych,
feromonowych na kornika drukarza (Ips typographus).
Obecnie ekosystemy PNGS charakteryzują się dużym stopniem przekształcenia, 93% powierzchni leśnej Parku zajmują siedliska kwaśnej (74%) i żyznej (19%) buczyny sudeckiej, podczas gdy gatunkiem dominującym w drzewostanach PNGS jest świerk (ok. 78 %). Monokultury świerkowe są bardzo podatne na szkodliwe działanie kornika drukarza i gatunków mu towarzyszących. Zbyt szybki rozpad świerczyn utrudnia prowadzenie przebudowy (powierzchnie leśne z zamierającymi lub już martwymi świerkami są bardzo trudne do przebudowy) i restytucję jodły, wymagającej pewnej osłony drzewostanu dojrzałego. Park prowadzi działania zmierzające do ograniczenia populacji kornika poprzez:
- wykładanie pułapek klasycznych w ilości 137 szt.
- wykładanie pułapek feromonowych w ilosci 158 szt.
- zakup feromonów Ipsodor w ilości 480 szt.
11221,64

5

Działania ochronne
Prowadzenie zabiegów pielęgnacyjno-hodowlanych w drzewostanach objętych programem przebudowy i renaturalizacji, po uwzględnieniu odnowień naturalnych, polegających na:
przygotowaniu powierzchni do odnawiania drzewostanu,odnawianie drzewostanu poprzez
sadzenie drzew pod osłoną, w lukach, na gniazdach oraz w ramach poprawek i uzupełnień oraz poprzez siew.
Na terenie Parku 50% drzewostanów cechuje się składem gatunkowym niezgodnym z siedliskiem, 35% jest częściowo zgodne a całkiem zgodne jest jedynie 15 % drzewostanów.Procesy jakie zachodzą w drzewostanach o charakterze naturalnym możemy zatem, obserwować jedynie na części powierzchni Parku. Pozostała część musi podlegać zabiegom, ograniczającym niekorzystne zjawiska na obszarach zdominowanych przez leśne zbiorowiska zastępcze. Nie jest możliwa przebudowa litych świerczyn sztucznego pochodzenia poprzez ochronę bierną. Dynamika odnowienia świerkowego i brak dojrzałych osobników innych gatunków nie pozwoli na samoistną zmianę składu gatunkowego lasów na zgodny z siedliskiem. Przebudowanie zniekształconych siedlisk i wzbogacenie ich składu gatunkowego możliwe jest jedynie przy czynnym udziale człowieka. Niemożliwe jest też bez ingerencji człowieka odzyskanie przez jodłę pospolitą dawniej zajmowanych obszarów. W wyniku działania antropogenicznego oraz niesprzyjających warunków środowiska w XIX i XX wieku drastycznie spadł udział tego gatunku w lasach Parku. Uniemożliwiło to naturalne odnowienie się jodły i odbudowę zasobów (młode odnowienie jodłowe przegrywa konkurencję ze świerkiem lub jest systematycznie zgryzane przez jeleniowate). Brak czynnej ochrony mógłby doprowadzić do jej całkowitego wyginięcia. W ramach przebudowy drzewostanów i związanej z tym restytucji jodły Park zaplanował:
- odnowienia pod osłoną drzewostanu na powierzchni 18,17 ha (89120 szt. sadzonek)
-dolesienia luk na powierzchni 1,10 ha (9090 szt. sadzonek)
-poprawki i uzupełnienia na powierzchni 11,64 ha (62870 szt. sadzonek)
272960,26
6
Działania ochronne
Prowadzenie zabiegów pielęgnacyjno-hodowlanych w drzewostanach objętych programem przebudowy i renaturalizacji, po uwzględnieniu odnowień naturalnych, polegających na:
wykaszaniu roślinności zielnej w odnowieniach. Regulowanie składu gatunkowego drzewostanów z uwzględnieniem fazy rozwojowej d-stanu, typu siedliska oraz typu zbiorowiska roślinnego i możliwych wariantów składu gatunkowego.
Prace obejmują:
-pielęgnowanie upraw poprzez wykaszanie roślinności zielnej, zagłuszającej drzewka, za pomocą sierpa lub kosy leśnej w ilości 32,13 ha
-czyszczenia wczesne w ilości 5,53 ha, polegające na wzbogacaniu składu gatunkowego i zróżnicowaniu struktury pionowej i poziomej oraz poprawieniu stanu sanitarnego uprawy poprzez usunięcie części niepożądanych drzewek.
38429,16
7
Działania ochronne
Prowadzenie zabiegów pielęgnacyjno-hodowlanych w drzewostanach objętych programem przebudowy i renaturalizacji, po uwzględnieniu odnowień naturalnych, polegających na:zbiorze nasion buku (Fagus sylvatica L.),lipy drobnolistnej (Tilia cordata Mill.),wiązu górskiego (Ulmus glabra Huds.),jarzęba pospolitego (Sorbus aucuparia L.), klonu jaworu (Acer pseudoplatanus L.),szyszek jodły (Abies alba Mill.
W ramach przebudowy drzewostanów i restytucji jodły Park zaplanował zbiór szyszek jodłowych w ilości 250 kg, oraz zbiór nasion buka w ilości 250 kg.
15000,00
8
Działania ochronne
Prowadzenie zabiegów pielęgnacyjno-hodowlanych w drzewostanach objętych programem przebudowy i renaturalizacji, po uwzględnieniu odnowień naturalnych.
Niemożliwe jest bez ingerencji człowieka przywrócenie zdegradowanym siedliskom ich naturalnego charakteru, szczególnie w drzewostanach gdzie dynamika odnowienia świerkowego jest bardzo duża. W ramach, realizowanej od 20 lat przez Park, przebudowy prowadzone są cięcia o charakterze rozluźniającym, inicjującym przebudowę (zakładanie gniazd), odsłaniającym i poprawiającym warunki wzrostu i rozwoju młodego pokolenia gatunków pożądanych. Jednocześnie, realizowane jest ograniczanie populacji kornika drukarza poprzez usuwanie drzew zasiedlonych, wywrotów i złomów w ramach cięć sanitarnych.
Działanie obejmuje:
pozyskanie - 9704m3
zrywka - 9704m3
podwóz - 766m3
647102,00
9
Działania ochronne
Regulowanie składu gatunkowego drzewostanów z uwzględnieniem fazy
rozwojowej drzewostanu, typu siedliska oraz typu zbiorowiska roślinnego i możliwych wariantów składu gatunkowego (czyszczenia
wczesne, późne, cięcia I, II i III klasy wieku)
Prace polegają na wykonaniu czyszczeń późnych. Zabieg obejmuje wzbogacenie składu gatunkowego i zróżnicowanie struktury pionowej i poziomej oraz rozluźnienie zwarcia, oraz poprawienie stanu sanitarnego młodnika poprzez usunięcie części niepożądanych i chorych drzewek.
48776,60
10
Działania ochronne
Zabezpieczanie drzewostanów przed
nadmiernym uszkodzeniami
powodowanymi przez zwierzęta
roślinożerne, przez: zabezpieczanie młodego pokolenia
drzew – smarowanie drzew środkiem odstraszającym
Zabezpieczanie upraw poprzez grodzenia jest najlepszą metodą ochrony, jednak nie jest możliwe zagrodzenie całej powierzchni przebudowywanych drzewostanów. Dlatego Park, dla ochrony pożądanych gatunków (np. buk, jawor, lipa, olsza) stosuje zabezpieczanie sadzonek środkiem odstraszającym zwierzynę płową - repelentem.
Planowana ilość to 91,45 ha w tym zakup repelentu w ilości 690 kg.
38616,96
RAZEM
1121680,96
Modernizacja infrastruktury drogowej PNGS
11
Działania ochronne
Utrzymanie dróg we właściwym stanie technicznym (remonty i modernizacje)
Planowana do modernizacji droga leśna gruntowa zlokalizowana jest na terenie PNGS Obw. Ochr.Czerwona Woda Odz. 66 i 67. Trasa planowanej do przeprowadzenia modernizacji drogi posiada jezdnię o nawierzchni tłuczniowej ,wzdłuż drogi znajdują się pobocza zimne nieutwardzone.Droga przebiega głównie w nasypie ,rowy występują lokalnie. Planowana do moderniozacji droga składa sie z trzech odcinków:
nr.1 - 1,212 km nr 2 - 0.821 km nr 3 - 1,214 km
465000,00
12
Działania ochronne
Utrzymanie dróg we właściwym stanie technicznym (remonty i modernizacje)
Planowane przedsięwzięcie obejmuje:
- modernizacje drogi pożarowej o dł. ok.2,72 km na terenie PNGS Obw. Ochr.Bukowina , działki ni 111/115 Obręb Bukowina, jedn. ewid.Kudowa Zdrój,pow. kłodzki,woj. dolnośląskie.Przedmiotem modernizacji w/w drogi jest zmiana nawierzchni z gruntowej ulepszonej kruszywem łamanym o zmiennej szer. mieszczącej się w przedziale 3,0-5,0 na nawierzchnię tłuczniową na podbudowie z kruszywa łamanego o uziarnieniu 31,5-63,5 mm,stabilizowanego mechanicznie ułożonego na warstwie odcinającej .Zaprojektowana konstrukcja drogi posiadać będzie nawierzchnie o szerokości 3,00 m z obustronnymi poboczami z kruszywa naturalnego o szerokości 0,50 m, szerokość korony drogi wyniesie 4,00 m. Po modernizacji droga będzie miała przekrój jedno jezdniowy z mijankami.
1326044,81
RAZEM
1791044,81
Badania gatunków ptaków kluczowych dla Parku Narodowego Gór Stołowych - etap II
1
badania naukowe
Badania gatunków ptaków kluczowych dla Parku Narodowego Gór Stołowych - etap II
Badaniami objęte będą następujące gatunki ptaków lęgowych w Parku Narodowym Gór Stołowych: bocian czarny Ciconia nigra, sokół wędrowny Falco peregrinus, sóweczka Glaucidium passerinum oraz włochatka Aegolius funereus.
45663,75
RAZEM
45663,75
Monitoringowy system obserwacji ruchu turystycznego, badanie preferencji krajobrazowych - etap I
1
badania naukowe
Monitoringowy system obserwacji ruchu turystycznego i badanie preferencji krajobrazowych - etap I
Zakup czujników ruchu (czujnik pyroelektryczny z rejestratorem, słupek maskujący, bateria zasilająca, montaż w terenie) (szt. 35)
751100,00
RAZEM
751100,00

Zadania dofinansowane ze środków Funduszu Leśnego Lasów Państwowych w 2015r.

Lp.

Nazwa zadania

Planowana kwota dofinansowania

1

Badania drzewostanów PNGS w oparciu o stałe powierzchnie kołowe

71 000,00

2

Badania gatunków ptaków kluczowych dla obszaru Parku Narodowego Gór Stołowych oraz obszaru Natura 2000 PLB20006 Góry Stołowe

124 675,00

3

Czynna ochrona ekosystemów leśnych i restytucja jodły pospolitej w PNGS

604 690,00

4

Czynna ochrona sosny drzewokosej (błotnej) Pinus x rhaetica w Parku Narodowym Gór Stołowych – uzupełnienie i pielęgnacja plantacji założonej w 2014 roku.

23 900,00

5

Remonty dróg ppoż. PNGS

1 474 400,00

Zadania dofinansowane ze środków Funduszu Leśnego Lasów Państwowych w 2014r.

Lp.

Nazwa zadania

Planowana kwota dofinansowania

1

Badania drzewostanów Parku Narodowego Gór Stołowych w oparciu o stałe powierzchnie kołowe. Etap I

229 000,00

2

Charakterystyka ekologiczna, genetyczna i morfologiczna karczownika Arvicola sp. na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych

66 200,00

3

Kontynuacja badań popielic w lasach Parku Narodowego Gór Stołowych w ramach programu Biologia rozrodu, dynamika liczebności oraz szlaki dyspersji popielicowatych (Gliridae) na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych

39 500,00

4

Czynna ochrona sosny drzewokosej (błotnej) Pinus x rhaetica w Parku Narodowym Gór Stołowych

72 800,00

5

Czynna ochrona nietoperzy w Parku Narodowym Gór Stołowych

8 750,00

6

Remonty dróg leśnych przeciwpożarowych ujętych w planie ochrony ppoż. Parku

1 400 000,00

7

Zakup sadzonek do odnowień

100 000,00

RAZEM

1 916 250,00

Zadania dofinansowane ze środków Funduszu Leśnego Lasów Państwowych w 2013r.

Lp.

Charakterystyka zadania

Koszt całkowity (w zł.)

1

Badania jodły pospolitej w PNGS

120 000,00

2

Naprawy ogrodzeń

138 000,00

3

Budowa wewnętrznego systemu łączności w celu poprawy warunków prowadzenia działań ochronnych w lasach PNGS.

197 735,00

4

Zakup specjalistycznego sprzętu i oprogramowania służącego realizacji zadań ochronnych w lasach PNGS.

35 500,00

5

Czynna ochrona rzadkich gatunków zwierząt i roślin w ekosystemach leśnych PNGS

34 500,00

6

Badania popielicowatych w lasach PNGS

40 000,00

7

Badania motyli dziennych (Rhopalocera) środowisk leśnych PNGS

11 200,00

8

Remonty dróg ppoż. PNGS

673 000,00

RAZEM

1 249 935,00