Idź do

Wersje on-line wydawnictw Parku Narodowego Gór Stołowych

Park Narodowy Gór Stołowych udostępnia wersje elektroniczne (w postaci plików *.pdf) swoich wydawnictw popularnych i naukowych. Niniejsze pliki mogą zostać wykorzystane wyłącznie do celów o charakterze niekomercyjnym.

W tym miejscu, sukcesywnie, publikowane będą również elektroniczne wersje (skany) naszych wydawnictw archiwalnych. Chcemy w ten sposób stworzyć rodzaj "cyfrowej biblioteki" Parku Narodowego Gór Stołowych.