Idź do

Zasady wspinania się w piaskowcach Parku Narodowego Gór Stołowych (Hejszowiny)

Zarządzeniem nr 22/2020 z dnia 26 maja 2020 r. Dyrektor Parku Narodowego Gór Stołowych wprowadził zasady wspinaczki w piaskowcach na obszarze Parku Narodowego Gór Stołowych.

Obszary dopuszczone do wspinaczki w Górach Stołowych

Na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych wspinaczka skałkowa dopuszczona została w miejscach wyznaczonych zarządzeniem nr 6/2023 w sprawie udostępniania i korzystania z zasobów przyrodniczych Parku Narodowego Gór Stołowych w Kudowie Zdroju. Miejsca te to:

Szczeliniec Wielki – w okresie od 15 kwietnia do 3 listopada - ściany południowo wschodnie (od  schodów wejściowych do południowego tarasu widokowego) - oddz. 41 r, d, i   - O.O. Szczeliniec,

Narożnik – w okresie od 1 sierpnia do 3 listopada oddz. 112 a(część) - O.O. Czerwona Woda,

Od Samotnika do Trzmielowej Jamy - w okresie od 1 sierpnia do 3 listopada oddz. 111 a, b(część) - O.O. Czerwona Woda

Pod Starym Biwakiem – w okresie od 15 kwietnia do 3 listopada oddz. 106 b - O.O. Czerwona Woda

Radkowskie Skały (Baszty) – w okresie od 15 kwietnia do 3 listopada ściany masywu wzdłuż zielonego szlaku z wyłączeniem skałek ostańcowych na  wierzchowinie - oddz.13 - O.O. Szczeliniec

Filary Skalne (od Stroczego Zakrętu do okolic Kamieniołomu) - w okresie od 15 lipca do 3 listopada oddz. 30 b; - w okresie od 1 sierpnia do 3 listopada -  30f(część) - O.O. Szczeliniec
Lokalizacja miejsc, o których mowa  powyżej  poprzez osoby chcące wykonywać  wspinaczkę następuje poprzez należytą staranność w odczytywaniu informacji udostępnionych na stronie www.pngs.com.pl, a także poprzez kontakt osobisty z pracownikami terenowymi Służby Parku.

OPŁATA ZA PRZEBYWANIE W OBSZARACH UDOSTĘPNIONYCH DO WSPINACZKI:

roczne zezwolenie na przebywanie na obszarach dopuszczonych do wspinaczki – 30,00 zł

jednodniowe zezwolenie na przebywanie na obszarach dopuszczonych do wspinaczki – 12,00 zł

Powyższą opłatę zobowiązane są uiszczać zarówno osoby dokonujące wspinaczki jak również pozostałe osoby przebywające w rejonach wspinaczkowych PNGS.

Opłatę wnosić można przelewem na konto:

Bank Gospodarstwa Krajowego

nr konta: 30 1130 1033 0018 8170 0720 0004

Tytuł przelewu: "wspinaczka - opłata roczna za rok: (tu należy podać rok) dla (tu podać imię i nazwisko)" lub "wspinaczka - opłata jednodniowa za dzień: (tu należy podać datę) dla (tu podać imię i nazwisko)"