Idź do

Ścieżka Skalnej Rzeźby

Ścieżka Skalnej Rzeźby - ścieżka dydaktyczna o długości około 10 km, składająca się z 14 stanowisk przedstawiających najciekawsze pod względem geologicznym miejsca Gór Stołowych. Pierwsze stanowisko znajduje się w Centrum Szkoleniowo- Edukacyjnym PNGS (Karłów 10). Ścieżka prowadzi poprzez labirynt skalny na wierzchowinie Szczelińca Wielkiego, a następnie schodzi do wsi Pasterka. Z Pasterki ścieżka wraz z żółtym szlakiem turystycznym biegnie na pn-wsch. w kierunku Wodospadów Pośny. Ścieżka Skalnej Rzeźby autorstwa prof. Marii Z. Pulinowej jest najstarszą ścieżką edukacyjną w Górach Stołowych.

Niknąca Łąka

Niknąca Łąka - ścieżka dydaktyczna o długości 400 m. Biegnie razem z żółtym szlakiem turystycznym w rejonie Niknącej Łąki - na północ od Wielkiego Torfowiska Batorowskiego. Przedstawia florę i faunę obszarów torfowiskowych znajdujących się w Górach Stołowych. Korzystając z tej ścieżki dydaktycznej można poznać sposób powstawania i budowę torfowiska wysokiego.

Ścieżka Skalnych Grzybów

Ścieżka Skalnych Grzybów – Skalne Grzyby to zgrupowanie oryginalnych form skalnych przypominających maczugi, młoty czy grzyby. Ciągną się one wzdłuż pn. – wsch. krawędzi środkowego piętra Gór Stołowych. Miejsce to od dawna frapuje swoją oryginalnością odwiedzających park turystów. Naukowcy przez dziesięciolecia wysnuwali coraz to nowe teorie, dotyczące powstania tych nietypowych form skalnych. Najnowsze badania pozwoliły nam przedstawić najbardziej prawdopodobną historię tego miejsca. Prof. Piotr Migoń i dr Filip Duszyński opracowali na zlecenie parku nową ścieżkę edukacyjną, prezentującą procesy geomorfologiczne, które doprowadziły do powstania Skalnych Grzybów w Górach Stołowych. Na ścieżce prezentowane są też miejsca w Sudetach oraz w innych częściach świata, gdzie spotykamy podobne formy skalne. Ścieżka składa się z dwunastu stanowisk prowadzących do najciekawszych zakątków w rejonie Skalnych Grzybów.

Płazy

Płazy - ścieżka dydaktyczna znajdująca się przy Dyrekcji Parku Narodowego Gór Stołowych w Kudowie Zdroju. Przedstawia gatunki płazów Gór Stołowych i zapoznaje z cyklem życiowym tych zwierząt.

Czynna ochrona ekosystemów w PNGS

Czynna ochrona ekosystemów w PNGS - ścieżka dydaktyczna wytyczona na masywie Skalniaka. Składa się z 12 stanowisk przedstawiających metody czynnej ochrony ekosystemów na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych. Wędrując ścieżką można poznać m. in. sposoby przebudowy drzewostanów Gór Stołowych, kolejne etapy naturalnej sukcesji ekologicznej występującej w środowisku skał piaskowcowych, a także działania związane z czynną ochrona łąk i ekosystemów torfowiskowych. Ścieżka ma swój początek przy parkingu YMCA i prowadzi do Błędnych Skał, można ją również zwiedzać od Błędnych Skał, kierując się w stronę parkingu YMCA.

Geoatrakcje Gór Stołowych

Geoatrakcje Gór Stołowych - stanowiska dydaktyczne prezentujące budowę geologiczną Gór Stołowych, zlokalizowane w miejscach posiadających niezwykłe walory dydaktyczne. Na terenie parku znajduje się 6 stanowisk: Czerwona Skała, Wisząca Skała, Podmorskie kanały, Podmorskie tarasy, Sawanna pasterska, Radkowskie bastiony.

Ogród w Centrum Szkoleniowo Edukacyjnym PNGS

Ogród w Centrum Szkoleniowo Edukacyjnym PNGS - ogólnodostępny, okazały „pszczeli ogród”, czyli kolekcja roślin miododajnych (dzikich, ogrodowych i uprawianych rolniczo), kwietna łąka oraz liczne rabaty kwiatowe. Na terenie ogrodu dostępna jest także ścieżka zmysłów. Od wielu lat, corocznie PNGS organizuje obchody „Wielkiego Dnia Pszczół”- sesję terenową i wizytę w „pszczelim ogrodzie”. Celem tych spotkań jest zmiana postaw społeczeństwa i promocja pozytywnych działań związanych z ochroną przyrody, głównie ochroną owadów zapylających.

Sad kolekcyjny starych odmian drzew

Sad kolekcyjny starych odmian drzew - we wsi Jerzykowice Wielkie, na terenie Parku, na powierzchni 2,49 ha rośnie około 350 szt. drzew zaszczepionych ze zrazów pobranych z drzew matecznych starych odmian rosnących na obszarze Gór Stołowych, gdzie historycznie przenikały się kultury: czeska, polska i niemiecka i takie też odmiany drzew owocowych można tu znaleźć. Część sadu jest ogólnodostępna dla odwiedzających PNGS, przez sad przebiega zielony szlak turystyczny.

Ptaki śpiewające

Ptaki śpiewające – ścieżka dydaktyczna znajdująca się na Kręgielnym trakcie (szlak pieszo-rowerowy). Na stanowiskach można zapoznać się z ogólną charakterystyką najbardziej popularnych ptaków występujących w PNGS. Dzięki umieszczonym na tablicach edukacyjnych QRkodom możliwym jest odsłuchanie dźwięków wydawanych przez prezentowane gatunki ptaków.

Inne stanowiska edukacyjne na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych

Poza wymienionymi ścieżkami edukacyjnymi, na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych znajdują się stanowiska edukacyjne na których można się zapoznać z działalnością parku w zakresie ochrony przyrody oraz wartości kulturowych regionu.