Idź do

Przewodnicy górscy w Parku Narodowym Gór Stołowych

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora PNGS w sprawie udostępniania i korzystania z zasobów przyrodniczych Parku Narodowego Gór Stołowych w Kudowie Zdroju, turystyka narciarska i piesza zorganizowana może odbywać się w grupie nieprzekraczającej 50 osób, tylko pod kierownictwem uprawnionego przewodnika, przez co rozumie się przewodnika górskiego z uprawnieniami na Sudety.
UWAGA! Park Narodowy Gór Stołowych nie prowadzi rezerwacji przewodników górskich. W celu zamówienia usługi przewodnickiej należy skontaktować się indywidualnie z przewodnikiem, na przykład korzystając z listy kontaktowej, którą publikujemy poniżej.
Aktualizacja listy na rok 2024.

Aby znaleźć się na liście przewodnickiej z uprawnieniami na Sudety w roku 2024, należy przesłać wypełnione oświadczenia oraz załączyć aktualne zdjęcie/skan identyfikatora przewodnickiego listownie  na adres: Park Narodowy Gór Stołowych, ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój z dopiskiem "Zespół Udostępniania Parku" lub na adres e-mail: udostepnianie1@pngs.com.pl

Zapisy będą przyjmowane do 31 marca 2024 roku. 

Prosimy o wysyłanie pełnej dokumentacji, niepełna nie będzie brana pod uwagę.

Więcej informacji na temat obowiązku posiadania przez grupy zorganizowane przewodnika górskiego sudeckiego można uzyskać pod numerem telefonów: (074) 865 49 25 lub (074) 866 14 36 w dni robocze, w godzinach od 7:00 do 15:00.