Idź do

Projekt "Rozwój współpracy instytucjonalnej przez wydawnictwo edukacyjne na obszarze Gór Stołowych i Broumovska"

Projekt pt. "Rozwój współpracy instytucjonalnej przez wydawnictwo edukacyjne na obszarze Gór Stołowych i Broumovska" o numerze: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0003166 współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska-Polska, oś priorytetowa 4.

Całkowita wartość projektu wynosi 17 400 Euro, natomiast wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Parku Narodowego Gór Stołowych to 14 484 Euro.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu współpracy między instytucjami i społecznościami w regionie przygranicznym.

Kluczowe działania to nawiązanie i zacieśnianie współpracy między instytucjami, propagowanie wiedzy o wspólnym obszarze poprzez wydanie publikacji – edukacyjnej kolorowanki w wydaniu dwujęzycznym, a także prowadzenie kampanii w mediach społecznościowych o charakterze edukacyjnym oraz zarządzanie projektem.

Termin rzeczowej realizacji mikroprojektu: 01.06.2022 – 31.12.2022
info widoki