Idź do

Projekt "Czeski Zakątek- współpraca transgraniczna w zakresie podnoszenia poziomu wiedzy o wspólnym obszarze"

Projekt pt. "Czeski Zakątek- współpraca transgraniczna w zakresie podnoszenia poziomu wiedzy o wspólnym" o numerze: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0003276 współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu Glacensis, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska-Polska, oś priorytetowa 4.

Całkowita wartość projektu: 28 310,00 Euro

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Parku Narodowego Gór Stołowych: 20 000,00 Euro

Głównym celem projektu jest współpraca transgraniczna Parku Narodowego Gór Stołowych i Společnost pro destinační management Broumovska o.p.s., której efektem będzie wydawnictwo traktujące o Czeskim Zakątku – połączenie albumu z legendami, które przyczyni się do podniesienia poziomu wiedzy o wspólnym obszarze.

Kluczowe działania to nawiązanie i zacieśnianie współpracy między instytucjami, propagowanie wiedzy o wspólnym obszarze poprzez wydanie publikacji, a także zarządzanie projektem.

Termin rzeczowej realizacji mikroprojektu to 02.01.2023 – 31.05.2023

Wydaniwctwo opracowane i wydane w ramach realizacji projektu (wersja elektroniczna).
info czeski zakatek