Idź do

Wolontariat w PNGS

Aby zostać wolontariuszem w Parku Narodowym Gór Stołowych należy zapoznać się z dostępnymi zadaniami, wybrać odpowiednie dla siebie, a następnie wysłać do nas uzupełniony formularz zgłoszeniowy pocztą tradycyjną na adres: Park Narodowy Gór Stołowych, ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa-Zdrój bądź pocztą elektroniczną: pngs@pngs.com.pl z dopiskiem „Wolontariat w PNGS”. O zakwalifikowaniu się na wolontariat jego uczestnicy informowani są drogą mailową.


Co zapewniamy Wolontariuszom?

  • szkolenie z zakresu BHP, prelekcję dotyczącą przyrody PNGS i zasad udostępniania Parku,
  • szkolenie dotyczące wykonywanych czynności,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na kwotę 10 000 zł,
  • nocleg w warunkach turystycznych,
  • legitymację uprawniającą do bezpłatnego wejścia na Szczeliniec Wielki i Błędne Skały,
  • koszulkę służbową,
  • w zależności od rodzaju wykonywanych zadań dodatkowe wyposażenie.

Czego nie zapewniamy Wolontariuszom?

  • wyżywienia,
  • nie pokrywamy kosztów dojazdu z miejsca zakwaterowania do domku wolontariackiego w PNGS

Zakwaterowanie

Park Narodowy Gór Stołowych ma możliwość udostępnienia nieodpłatnego noclegu dla wolontariuszy. Baze noclegowe znajdują się w miejscowości Karłów oraz na Błędnych Skałach. Zapewniamy nocleg w warunkach turystycznych.