Idź do

Plan Ochrony Parku Narodowego Gór Stołowych

Park Narodowy Gór Stołowych posiada zatwierdzony Plan Ochrony.

Został on uchwalony rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Parku Narodowego Gór Stołowych (Dz. U. poz. 2660).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.