Idź do

Misja Parku Narodowego Gór Stołowych

Ochrona przyrody i dziedzictwa kulturowego Gór Stołowych z myślą o przyszłych pokoleniach.
Cele działalności Parku Narodowego Gór Stołowych:

  • ochrona ekosystemów parku narodowego,
  • ochrona walorów krajobrazowych,
  • edukacja przyrodnicza,
  • udostępnianie obszaru parku narodowego w sposób zgodny z ideą ochrony przyrody,
  • ochrona dziedzictwa kulturowego Gór Stołowych.

O Parku

Park Narodowy Gór Stołowych został utworzony 16.09.1993 r. i jest dziewiętnastym w kolejności Parkiem Narodowym, ale jako jedyny spośród 23 parków narodowych utworzony został w trosce o ochronę przyrody nieożywionej. Jest on położony na terenie Sudetów Środkowych na płn.- zach. Ziemi Kłodzkiej, przy granicy polsko-czeskiej.
Park Narodowy Gór Stołowych o powierzchni 6340 ha obejmuje wierzchowinowe i centralne partie Gór Stołowych oraz północno- zachodnią część Wzgórz Lewińskich. Na północnym zachodzie Park sąsiaduje z czeskim parkiem krajobrazowym CHKO Broumovsko. Od południa i północnego- wschodu obszar Parku wyznacza linia ściany lasu biegnąca u podnóży Gór Stołowych i północno- zachodniego fragmentu Wzgórz Lewińskich. Ma on kształt trójkąta, który wyznacza granica państwa i prowadzące od niej międzynarodowe szlaki komunikacyjne: droga E 67 i droga nr 388, zbiegające się w Polanicy Zdroju.