Idź do

Zapamiętaj lub zapisz numery alarmowe

W swoim telefonie zainstaluj aplikację RATUNEK.

685 lub 601 100 300

Numer alarmowy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

112

Ogólnopolski numer alarmowy