Idź do

Bilety w Parku Narodowym Gór Stołowych

Podstawowe informacje o biletach w PN Gór Stołowych i opłatach obowiązujących w 2024 roku.

W Parku Narodowym Gór Stołowych obowiązuje bilet na:

- trasę turystyczną po Szczelińcu Wielkim

- trasę turystyczną na Błędnych Skałach

Opcjonalnie możliwym jest zakup biletu na wjazd na górny parking przy Błędnych Skałach.

Bilety online można zakupić w zakładce kup bilet.


Szczegóły dotyczące biletów można uzyskać poprzez kontakt mailowy (udostepnianie@pngs.com.pl) lub telefoniczny (748 654 925) od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00- 15:00

Zakup biletów wstępu na Błędne Skały i Szczeliniec Wielki

Obowiązują limity wejść na trasy turystyczne Błędne Skały oraz Szczeliniec Wielki. Limit wejść wynosi 400 osób na godzinę na trasę turystyczną Szczeliniec Wielki oraz 350 osób na godzinę na trasę turystyczną Błędne Skały.

Przemyśl swój zakup – zwrot biletów nie jest możliwy!
UWAGA! W sprawach związanych z rezerwacjami biletów wstępu na Błędne Skały i Szczeliniec Wielki prosimy kontaktować się pod adresem e-mail: udostepnianie@pngs.com.pl

Zakup biletów wstępu na Błędne Skały i Szczeliniec Wielki - Z FAKTURĄ

W przypadku zakupu indywidualnego wystawienie faktury wymaga wybranie opcji "Chcę otrzymać fakturę" w sklepie internetowym przed przejściem do płatności.
Istnieje możliwość założenia profilu dla partnerów biznesowych - firm regularnie kupujących bilety do Parku Narodowego Gór Stołowych. Można go założyć klikając w link: https://panel.droplabs.pl/register/invitations/fb91a89b6bdf32b36920b5101f543aa7

Cennik

Ceny biletu wstępu na Szczeliniec Wielki i Błędne Skały oraz biletów wjazdowych na parking przy Błędnych Skałach.
Rodzaj biletu
Cena
Bilet normalny na Błędne Skały
14 zł
Bilet ulgowy Błędne Skały
7 zł
Rodzaj biletu
Cena
Wjazd samochodem osobowym lub motocyklem na parking przy Błędnych Skałach
30 zł
Wjazd autobusem na parking przy Błędnych Skałach
70 zł
Wjazd samochodu osobowego przewożącego osoby niepełnosprawne na parking przy Błędnych Skałach
15 zł
Rodzaj biletu
Cena
Bilet normalny na Szczeliniec Wielki
14 zł
Bilet ulgowy na Szczeliniec Wielki
7 zł

Bezpłatne wstępy

Wstęp bezpłatny przysługuje*:

- dzieciom do lat 7

- osobom posiadającym Kartę Dużej Rodziny (KDR) – za okazaniem ważnej karty

- przewodnikom sudeckim – za okazaniem aktualnej legitymacji przewodnika sudeckiego

- mieszkańcom gmin, które graniczą z PNGS – za okazaniem dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania

- pracownikom Lasów Państwowych i Parków Narodowych – za okazaniem legitymacji służbowej lub dokumentu potwierdzającego zatrudnienie

- członkom GOPR i TOPR – za okazaniem ważnej legitymacji służbowej

- osobom posiadającym zezwolenie dyrektora parku narodowego na prowadzenie badań naukowych w zakresie ochrony przyrody

- uczniom szkół i studentom odbywającym zajęcia dydaktyczne w parku narodowym w zakresie uzgodnionym z dyrektorem parku narodowego, posiadającym zezwolenie dyrektora parku narodowego na prowadzenie badań naukowych w zakresie ochrony przyrody

* Osoby uprawnione do wstępu bezpłatnego zobowiązane są do nabycia biletu darmowego (zerowego) online w zakładce kup bilet.
Bilet ulgowy przysługuje:

- uczniom szkół i studentom – za okazaniem ważnej legitymacji 

- emerytom i rencistom – za okazaniem ważnej legitymacji

- osobom niepełnosprawnym

- żołnierzom służby czynnej