Idź do

Zakup biletów wstępu na Błędne Skały i Szczeliniec Wielki

Obowiązują limity wejść na trasy turystyczne Błędne Skały oraz Szczeliniec Wielki. Limit wejść wynosi 400 osób na godzinę na trasę turystyczną Szczeliniec Wielki oraz 350 osób na godzinę na trasę turystyczną Błędne Skały.

Przemyśl swój zakup – zwrot biletów nie jest możliwy!
W sprawach związanych z rezerwacjami biletów wstępu na Błędne Skały i Szczeliniec Wielki prosimy kontaktować się z zespołem udostępniania Parku.

udostepnianie@pngs.com.pl

poczta e-mail zespołu udostępniania Parku

74 865 49 25

kontakt telefoniczny z zespołem udostępniania Parku