Idź do

Bezpłatne wstępy

Osoby odwiedzające Park Narodowy Gór Stołowych mogą skorzystać z bezpłatnych wstępów na trasy turystyczne Błędne Skały i Szczeliniec Wielki. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje na ten temat.
Bezpłatne wstępy na trasy turystyczne po Błędnych Skałach i Szczelińcu Wielkim

Osoby upoważnione do bezpłatnego wstępu na teren tras turystycznych po Błędnych Skałach i Szczelińcu Wielkim: 

- dzieci do lat 7

- osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny (KDR) – za okazaniem ważnej karty

- przewodnicy sudeccy – za okazaniem aktualnej legitymacji przewodnika sudeckiego

- mieszkańcy gmin, które graniczą z PNGS – za okazaniem dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania (Kudowa Zdrój, Radków, Szczytna, Lewin Kłodzki)

- pracownicy Lasów Państwowych i Parków Narodowych – za okazaniem legitymacji służbowej lub dokumentu potwierdzającego zatrudnienie

- członkowie GOPR i TOPR – za okazaniem ważnej legitymacji służbowej

- osoby posiadające zezwolenie dyrektora parku narodowego na prowadzenie badań naukowych w zakresie ochrony przyrody

- uczniowie szkół i studenci odbywający zajęcia dydaktyczne w parku narodowym w zakresie uzgodnionym z dyrektorem parku narodowego, posiadający zezwolenie dyrektora parku narodowego na prowadzenie badań naukowych w zakresie ochrony przyrody

Osoby uprawnione do wstępu bezpłatnego zobowiązane są do nabycia biletu darmowego (zerowego) online w zakładce kup bilet.

Zasady bezpłatnego wstępu ww. osób regulują następujące dokumenty:

Zarządzenie nr 6/2023 w sprawie udostępniania i korzystania z zasobów przyrodniczych Parku Narodowego Gór Stołowych w Kudowie Zdroju