Idź do

Ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia czasowo zamknięte będą:

Szlak niebieski – Parking Nad Urwiskiem <> Rozdroże Pod Basztami

Szlak zielony – Stroczy Zakręt <> Rozdroże Pod Basztami

Szlak niebieski – Górne Wambierzyce – Skalne Grzyby ("Dwa Borowiki")

Szlak zielony – Skalne Grzyby (pod Pielgrzymem) – Skalne Wrota (odejście szlaku niebieskiego)

Szlak żółty i zielony – Dylówka – Skalna Furta

Szlak żółty –  Góra św. Anny (granica PNGS) - skrzyżowanie ze szlakiem zielonym (okolice Skały Józefa)

Szlak żółty - dojścia do stanowisk edukacyjnych "Podmorskie Kanały" oraz "Wisząca Skała"

Ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia czasowo zamknięte będą obszary wspinaczkowe:

 „Stary Biwak” – nieopodal żółtego szlaku „Białe Skały”

 „Radkowskie Skały” – wzdłuż szlaku zielonego

Aktualny stan zamknięcia szlaków przedstawia mapa.